ISSN  2618-5784
  Ayraç içinde ve altı çizili felsefe...
JOURNAL OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES
ELECTRONIC JOURNAL
 
ANA SAYFA YENİ SAYI ÖNCEKİ SAYILAR YAYIN/DANIŞMA KURULU YAYIN İLKELERİ İLETİŞİM DUYURULAR
HOME PAGE
NEW ISSUE
BACK ISSUES
EDITORIAL BOARD
PUBLICATION PRINCIPLES
CONTACT
ANNOUNCEMENTS

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2006 yılında, Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde gerçekleştirilen “Felsefe ve Çağımızın Sorunları” başlıklı ulusal sempozyumun bildirilerinin iki sayı halinde basılmasıyla yayın hayatına başladı. 6. sayısına kadar FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi) adıyla yayınlanan dergi, 7. sayısından bu yana şu anki adıyla, yani FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) olarak yayınlanmaktadır.

Akademik saygınlığı en üst düzeyde bir yayın olmayı hedefleyen FLSF Dergisi, bir özet ya da tanıtım olmanın ötesine geçemeyen ve ideolojik ya da popüler makaleler yerine, felsefeye ve sosyal bilimlere ait alanların çeşitli noktalarına ışık tutan, felsefe ya da sosyal bilimler tarihinde henüz aydınlanmamış ilgileri, ilişkileri, bağlantıları, geçişleri ya da süreklilikleri serimleyen, yanlış anlamaları ve kavramaları düzeltmeye çalışan problem-temelli akademik yazılara yer vermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, akademisyenlerin, özellikle günün toplumsal, siyasi, ekonomik, sanatsal ya da bilimsel vb. sorunları karşısında gerek felsefe ya da sosyal bilimler tarihinde zaten dile getirilmiş gerekse kendi donanımları aracılığıyla dile getirebilecekleri çözüm önerilerini serimleyen yazıları yayınlayarak ülkemizin düşünsel, bilimsel, toplumsal ya da siyasi gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, ülkemizin düşünsel ortamını hareketlendirecek polemik yazılarına da açıktır.

Hakemli bir dergi olan FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Philosopher’s IndexTUBİTAK ULAKBİMInternational Bibliography of the Social Sciences (IBSS), EBSCOhost Publishing'e aitHumanities Sources ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tarafından taranmakta ve listelenmekte, TUBİTAK ULAKBİM, EBSCOhost Publishing ve ASOS Index tarafından kendi veritabanları üzerinden tam metin olarak erişime sunulmaktadır.

Dergimizin varlığını sürdürmesine, dahası kendini geliştirerek sürdürmesine katkıda bulunan saygıdeğer Yayın Kurulu üyelerimize, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkür ederiz.

FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) started its publication life in 2006 with the publication of two volumes of the National Symposium entitled "Philosophy and Problems of Our Age" held at the Department of Philosophy at Süleyman Demirel University. Until the 6th issue, the journal published in the name of FLSF (Süleyman Demirel University Philosophy Department Journal), Since the 7th issue, it has been published in its current name, FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences).

FLSF aims to be one of the prestigious academic journals, to bring light into variety of issues and topics in philosophy and social sciences, to indicate relevances, relationships, transition and continuity that are not yet enlightened in the history of philosophy and social sciences, to correct misunderstandings and misconceptions within problem-based academic writings rather than publishing ideological or popular articles that cannot go beyond being a summary or introduction. Besides, while facing contemporary problems in economics, politics, art and science, FLSF aims to encourage publishing articles that can provide permanent solutions or reintroduce already expressed ideas or original approaches in historical thinking in a way that they can contribute to social, scientific, and political development of the society. For this reason, it is also open to the polemical writings that could enliven the intellectual environment of the society.

FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) is being scanned and listed by Philosopher's Index, TUBITAK ULAKBİM, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Humanities Sources of EBSCOhost Publishing, and ASAD Index of Akademia Social Sciences (ASOS Index); TUBITAK ULAKBİM, EBSCOhost Publishing and ASOS Index offer full text access via their databases.

We would like to thank our members of the respectful Editorial Board, our writers and readers who have contributed to the maintenance of our existence and to the further development.