Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim for english

       FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2006 yılında, Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde gerçekleştirilen “Felsefe ve Çağımızın Sorunları” başlıklı ulusal sempozyumun bildirilerinin iki sayı halinde basılmasıyla yayın hayatına başladı. 6. sayısına kadar FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi) adıyla yayınlanan dergi, 7. sayısından bu yana şu anki adıyla, yani FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) olarak yayınlanmaktadır.

       Akademik saygınlığı en üst düzeyde bir yayın olmayı hedefleyen FLSF Dergisi, bir özet ya da tanıtım olmanın ötesine geçemeyen ve ideolojik ya da popüler makaleler yerine, felsefeye ve sosyal bilimlere ait alanların çeşitli noktalarına ışık tutan, felsefe ya da sosyal bilimler tarihinde henüz aydınlanmamış ilgileri, ilişkileri, bağlantıları, geçişleri ya da süreklilikleri serimleyen, yanlış anlamaları ve kavramaları düzeltmeye çalışan problem-temelli akademik yazılara yer vermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, akademisyenlerin, özellikle günün toplumsal, siyasi, ekonomik, sanatsal ya da bilimsel vb. sorunları karşısında gerek felsefe ya da sosyal bilimler tarihinde zaten dile getirilmiş gerekse kendi donanımları aracılığıyla dile getirebilecekleri çözüm önerilerini serimleyen yazıları yayınlayarak ülkemizin düşünsel, bilimsel, toplumsal ya da siyasi gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, ülkemizin düşünsel ortamını hareketlendirecek polemik yazılarına da açıktır.

       Hakemli bir dergi olan FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Philosopher’s Index, TUBİTAK ULAKBİM, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), EBSCOhost Publishing'e ait Humanities Sources ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tarafından taranmakta ve listelenmekte, TUBİTAK ULAKBİM, EBSCOhost Publishing ve ASOS Index tarafından kendi veritabanları üzerinden tam metin olarak erişime sunulmaktadır.

       Dergimizin varlığını sürdürmesine, dahası kendini geliştirerek sürdürmesine katkıda bulunan saygıdeğer Yayın Kurulu üyelerimize, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkür ederiz.