Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

Sayı 11 (2011 Bahar) - Issue 11 (Spring 2011)

Darwin’in Evrim Kuramı’nın Tanzimat’taki Etkileri
(Effects of Darwin’s Theory of Evolution in Tanzimat)
       Ülker ÖKTEM  
       
Kuşkucu ve Agnostik Tutum Bakımından David Hume’un Din Eleştirisine Eleştirel Bir Bakış
(The Criticism of Hume’s Criticism of Religion in terms of his Sceptical and Agnostical Attitude)
       Emin ÇELEBİ 
Ateizm mi Agnostisizm mi?: Bertrand Russell’ın Tercihi
(Ateism or Agnosticism?: Bertrand Russell’s Preference)
        Tamer YILDIRIM
Hakikat (Doğruluk) Bağlamında Sosyal Bir İnşa Olarak Bilimsel Bilgi
(Scientific Knowledge as a Social Construction in the context of Truth)
       Ömer Faik ANLI
       
Bir Ahlak Felsefesi Problemi Olarak Erdem Kavramına Yüklenen Anlamın İlkçağ’dan Ortaçağ’a Evrimi
(Evolution of the Notion of Virtue as an Ethical Concept from the Ancient Ages to the Medieval Ages)
       Hasan OCAK
       
Ekolojik Sorunlar Bağlamında Ahlaki Dilin Rolü
(The Role of Ethical Language within the context of Ecological Problems)
       Hülya ALTUNYA
Heidegger ve Habermas’ı Buluşturan Bir Tartışma: Dünya-Açıklığı ya da İletişimsel Ussallık olarak Hakikat Sorunu
(A Controversy that Combines Heidegger and Habermas: The Problem of Truth as World-Disclosure or Communicative Rationality)
       Senem KURTAR    
Parmenides’in ‘Düşünme ve Varlık Aynı Şeydir’ Fragmanına Heidegger’in Yorumu Açısından Bir Bakış
(A Heideggerian Outlook on Parmenides’ “Thinking and Being are the Same”)
       Banu ALAN SÜMER   
Kant: Zaman Zıvanasından Çıkarken Ben Başkası Olur
(Kant: While Time Blows from its Stack Self Becomes the Other)
       Irmak GÜNGÖR