Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

Sayı 12 (2011 Güz) - Issue 12 (Fall 2011)

Şiddetin İzini Sürmek: Şiddet Nedir?
(To Scent Out the Violence: What is Violence?)
       Yücel DURSUN  
       
John Wild’ın Doğal Hukuk Kuramı: Felsefi Realizmden İnsan Haklarına
(John Wild’s Natural Law Theory: From Realistic Philosophy to Human Rights)
       Görkem BİRİNCİ 
Ludwig Feuerbach ve “Geleceğin Felsefesi: Felsefe Reformu için Geçici Tezler” Üzerine
(Ludwig Feuerbach and On “Principles of the Philosophy of the Future”)
        Tamer YILDIRIM
Sosyal Bir Fenomen olarak Bilimsel Bilgi: Bilim Sosyolojisinden Bilimsel Bilginin Sosyolojisine
(The Scientific Knowledge as a Social Phenomenon: From Sociology of Science to Sociology of Scientific Knowledge)
       Ömer Faik ANLI
       
Pathos ve Ethos Arası Bir Kavram: Bilim Sosyolojisi
(A Concept Between Pathos and Ethos: Sociology of Science)
       Mehmet Emin BALCI
       
George Lukacs’ı Yeniden Düşünmek
(To Reconsider Georg Lukacs)
       Metin ÇOLAK
Felsefede Edebiyatın Yeri ve Önemi
(The Place and Importance of Literature in Philosophy)
       Ülker ÖKTEM    
Yabancılaşmanın Kökeni Üstüne
(On the Origin of Alienation)
       Sibel KİRAZ   
Zerdüşt’ün İkilemi ve Ahlaksallığın Somutlaşması
(Zarathustra’s Dilemma and Embodiment of Morality)
       Jon GARTROFF