Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

Sayı 13 (2012 Bahar) - Issue 13 (Spring 2012)

Kant ve Benjamin’de Şiddetin Tarihi ve Hatırlama
(The History of Violence and Remembrance in Kant and Benjamin)
       Hakan ÇÖREKÇİOĞLU  
       
Homeros ve Hesiodos’da Adalet Kavramının Kökenleri ve Platon’a Yansımaları
(The Roots of the Concept of Justice in Homer and Hesiod and Their Reflections on Plato)
       Özgüç ORHAN 
(Tam metin/full text)
   
Eril Bedenselleşme: Erkek Bedeninin Hegemonik İnşası
(Male Embodiment: The Construction of the Hegemonic Male Body)
       Akif ÖZTÜRK 
       
Nietzsche’nin Tarihsel Akıl Eleştirisi
(Nietzsche’s Critique of Historical Reason)
       Musa DUMAN
       
Edgar Morin’de İnsanlık Durumu ve “Geleceğin Eğitimi” Düşüncesi
(The Human Condition and İdea of  ‘‘Education for the Future’’ in Edgar Morin)
       H. Haluk ERDEM
       
İbn Hazm’ın Güzellik Anlayışı          
(Ibn Hazm’s Understanding on Beauty)
       Mustafa YILDIZ
Sanatın Yeni Evresi Olarak Bilgisayar Oyunları
(Video Games As Present Stage of Art)
       Deniz DENİZEL    
Sokratik Diyaloglarda Mit ve İşlevleri
(An Analysis of Myth in Socratic Dialogues)
       Demet EVRENOSOĞLU  
Çağdaş Dil Felsefesinin ve Erken Alman Romantizminin ‘Anti-Temelcilik’ Anlayışlarının Karşılaştırılması
(Comparison of Contemporary Philosophy of Language's and Early German Romanticism's Understandings of Anti-foundationalism)
       Ömer Faik ANLI  
     
Descartes ve Searle’de Zihin Problemi
(The Problem of Mind in Descartes and Searle)
       Abdullah DURAKOĞLu-Volkan AY  
(Tam metin/full text)
     
“Bilginin Efendileri”: Epistemik Cemaat
(Lords of the Knowledge: “Epistemic Community”)
       Ayhan DEVER  
(Tam metin/full text)
     
Zaman Kavramı Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması
(A Comparison on the Concept of Time in the Context of Plato-Aristotle)
       Arslan TOPAKKAYA 
(Tam metin/full text)
       
Liderler için Dört Gerçek
(Four Facts for Leaders)
       Vincent LUİZZİ