Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

Sayı 16 (2013 Güz) - Issue 16 (Fall 2013)

Heideggerci Bir Edip Cansever Karakteri, Ruhi Bey
(A Heideggerian Edip Cansever Character, Mister Ruhi)
       Cihan CAMCI  
       
Platon’un Sanat Kuramının Düşünsel Evrimi
(Conceptual Evolution of Plato’s Theory of Art)
       Emir ÜLGER 
(Tam metin/full text)
   
Persona: Yüzün Anlamı
(Persona: Meaning of the Face)
       Gül Esin SERTTEK 
       
İslam Mantıkçıklarına Göre Hulfi Kıyasın Bilgi Değeri ve Denetlenmesi
(Epistemic Justification and Evaluation of Qiyas-i Khulf at Islamic Logicians)
İ.Latif HACINEBİOĞLU, Hülya ALTUNYA,
Yunus Emre AKBAY, Saliha KELEŞ
       
Özgürlüğün Kısa Tarihi          
(A Short History of Freedom)
       Yavuz ADUGİT
Genç Marx, Yabancılaşma ve Komünizm, ve Aristoteles Üzerine Bir Not
(Young Marx, Alienation and Communism, and a Note on Aristotle)
       Musa DUMAN    
Rousseau ve Türkiye
(Rousseau and Turkey)
       Özgüç ORHAN  
Adam Smith’s Concept of Police
(Adam Smith’in Police Kavramı)
       Ceyhun GÜRKAN  
       
Aydınlanma Eleştirisinden Yeni Bir Siyasete Doğru: Alasdair Macintyre ve Richard Rorty’yi Birlikte Düşünmek
(From the Critique of the Enlightenment to the New Politics: Some Thoughts on  Alasdair MacIntyre and Richard Rorty)
       Koray TÜTÜNCÜ  
       
Din ve Ekonomi İlişkisi
(Relationship of Religion and Economy)
       Mustafa KARAHÖYÜK  
       
Aristoteles’in Dört Neden Kuramının Günümüz Biyolojisi Açısından Önemi
(The Importance of Aristotle’s Four Causes Theory in Contemporary Biology)
       Özlem YILMAZ