Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

Sayı 18 (2014 Güz) - Issue 18 (Fall 2014)

Bilgi ve Doğruluk
(Knowledge and Truth)
       Fatih ÖZTÜRK  
       
John Roger Searle’de Bilinç ve Yönelimsellik
(Consciousness and Intentionality in John Roger Searle)
       Vedat ÇELEBİ
(Tam metin/full text)
   
Derrida’da Kararverilemezlik ve Sorumluluk İlişkisi
(The Relation of Undecidebility and Responsibility in Derrida)
       Banu ALAN SÜMER
       
Derrida’nın İletişim Anlayışında Yinelenebilirlik ve İmza Kavramları
(The Concepts of Iterability and Signature in Derrida’s Approach of Communication)
     Eren RIZVANOĞLU
       
Uzay-Zamanda Nesneler ve Bilinç         
(Objects and Consciousness in Space-Time)
       Pakize ARIKAN SANDIKÇIOĞLU
Dil Varlığının Ontolojik Zemini
(The Ontological Ground of Language Asset)
       Yakup KAHRAMAN    
Felsefi Otobiyografiler: F. Nietzsche’nin Ecce Homo’su ve J.P. Sartre’ın Sözcükler’inde ‘Ben’in İnşasının Tarzları
(Philosophical Autobiographies: The Styles of Construction of the Self in F. Nietzsche’s Ecce Homo and J. P. Sartre’s The Words)
       Mehmet BÜYÜKTUNCAY
Arthur Danto ve George Dickie’de Sanat Etkinliğinin Kurumsal Yapısı
(Institutional Structure of Artistic Activity in the Philosophy of Arthur Danto and George Dickie)
       Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN  
       
Modernitenin Mirası ve Krizi Olarak Demokrasi ve Ötesi
(Democracy and Beyond as the Heritage and the Crisis of Modernity)
       Murat SATICI
       
Habermasçı Burjuva Kamusallığının Demokratik İçeriği
(Democratic Content of Habermasian Bourgeous Publicity)
       Mustafa Ali MİNARLI  
       
Habermasçı Müzakereciliğe Karşı
(Against Habermasian De(a)liberation)
       Murat KAZANCI 
       
Kuramsal  ve Felsefi Anlamlarında İnsan Hakları
(Human Rights in Theoretical and Philosophical Senses)
       Dilek YİĞİT 
       
Platon’da Kadın Sorunu Üzerine Bir Tartışma
(A Discussıon on the Problem of Woman in Plato)
       Nihal Petek BOYACI
       
Kant ve Hegel Diyalektiklerinde Rol Değişimi
(Role Reversal of Kant and Hegel in Dialectic)
       Meriç BİLGİÇ
       
Filozof Kelamcıların Argümanlarının Mantığı Üzerine Farabi
(Al-Fârâbi on the Logic of the Arguments of the Muslim Philosophical Theologians)
       Kwame GYEKYE 
       
Aristoteles ve Hegel
(Aristotle und Hegel)
       Nicolai Hartmann