Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

Sayı 20 (2015 Güz) - Issue 20 (Fall 2015)

Phronesis ve Düşünümsel Yargı Üzerine Bir Karşılaştırma
(A Comparison of Phronesis and Reflective Judgement)
       Hakan ÇÖREKÇİOĞLU  
       
Quine'ın Doğallaştırılmış Epistemolojisinin Normatifliği Üzerine
(On the Normativity of Quine’s Naturalized Epistemology)
       Mahmut ÖZER - Eylem YENİSOY ŞAHİN
(Tam metin/full text)
   
Doğanın Diyalektiği Nedir? Friedrich Engels'in Diyalektik Tanımı Üzerine Bazı Düşünceler
(What is Dialectics of Nature? Reflections on Friedrich Engels' Definition of Dialectics)
       Kaan KANGAL
       
Varlık Ağacı ve Türeyişi
(Tree Of Being and Its Genesis)
     Yücel DURSUN
       
Başlangıç Durumu, Bilgisizlik Peçesi: Rawls, Habermas ve Sandel        
(Original Position, Veil of Ignorance: Rawls, Habermas and Sandel)
       İsrafil AYDIN
Güneş Merkezli Evren Anlayışı: Kopernik, Kepler ve Galilei Neyi Değiştirdi?
(Comprehension of Heliocentric Cosmos Model: What Did Copernicus, Kepler and Galilei Change?)
       Seda ÖZSOY    
Ahlak-Politika İlişkisi Açısından Machiavelli’nin Politika Teorisi
(Machiavelli’s Theory of Politics In Terms of the Relation Between Morals and Politics)
       Murat SATICI
Spinoza’da İyi ve Kötünün Conatus (En İyi Şekilde Varlıkta Kalmakta Israr) Bağlamında Değerlendirilmesi
(Evaluation of Good and Bad in Spinoza in Terms of Conatus [Persistence of All Things to be in Their Own Being in the Best Way])
       Feyza Şule GÜNGÖR  
       
Spinoza Felsefesinde Beden ile Zorunlu Birlik İçerisindeki Ruhun Gücü
(The Power of Soul That is Necessarily Together With Body in the Philosophy of Spinoza)
       Naciye ATIŞ
       
Siyasi Tahayyüller, Ahlaki Normlar ve Edebi Anlatılar: Richard Rorty ve Martha Nussbaum’ın Katkıları
(Political Imaginations, Moral Norms and Literary Narrations: Richard Rorty and Martha Nussbaum’s Contributions)
       Koray TÜTÜNCÜ - Fatma TÜTÜNCÜ
       
İnsan Hakları "Son Ütopya" Mı?
(Are Human Rights the "Last Utopia"?)
       Emrah AKYUZ
       
Sakıncalı Rejim Demokrasi: Platon-Aristoteles Örneği
(Democracy, The Unpleasent Regime: Plato and Aristotle)
       Arslan TOPAKKAYA - Bengü ÖZYÜREK ŞAHİN
       
Kuram ile Pratiğin Uyumu Zorunluluğu: Küreselleşme Sürecinde Postmodernite
(The Obligation of Compliance of Theory And Practice: Postmodernity in The Globalizatıon Process)
       Mustafa KARAHÖYÜK
       
Akademia’da Metafor Sınavı: Platon’da Metafor, Şiddet, Siyaset
(Exam of Metaphor in the Akademia: Metaphor, Violence, and Politics in Plato)
       Çağıl BAKACAK
       
Türk Modernleşmesi’nde İdeolojilerin Sıradüzeni: Üç Tarz-I Siyaset
(Hierarchy of the Ideologies in Turkish Modernization: Three Kinds of Policy)
       Erdem AYÇİÇEK 
       
Adorno’nun Felsefesinde Özgürlük İdesi Olarak Sanat
(Art As The Idea Of Freedom In Adorno’s Philosophy)
       Özcan Yılmaz SÜTÇÜ 
(Tam metin/full text)
       
W.F. Haug’da Meta Estetiğinin Kritiği
(Critique of meta aesthetics in W.F. Haug)
       Emir ÜLGER
(Tam metin/full text)
   
Postmodern Resimde Zaman-Mekan Temsili
(Time-Space Representation in Postmodern Painting)
       K. Özlem ALP
       
Makamsal Müzik ve Kant Estetiği
(Modal Music and the Aesthetic of Kant)
     Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU