Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

Sayı 23 (2017 Bahar) - Issue 23 (Spring 2017)

Stirner, Nietzsche ve Foucault’yu Birbirine Bağlayan Entelektüel Soyağacı
(The Intellectual Genealogy Connecting Stirner, Nietzsche and Foucault)
       Gürhan ÖZPOLAT  
       
Derrida-Foucault Tartışmasını Yeniden Okumak: Foucault’da Dönemleştirme ve Tarihsellik Sorunu
(The Derrida-Foucault Debate Revisited: The Problem of Periodization and Historicity in Foucault)
       Emre KOYUNCU
(Tam metin/full text)
   
Michel Foucault’nun Machiavelli’i: Yönetimsellik Bağlamında Foucault’nun Machiavelli Okumasına Bir Bakış
(“Michel Foucault’s Machiavelli”: A Glance at Foucault’s Reading of Machiavelli in the Context of Governmrntality)
       H. Bahadır TÜRK
       
Richard Rorty’de Kamusal Alan Özel Alan Ayrımı ve Eleştirisi
(The Public Sphre and Private Sphre Seperation in Richard Rorty and Criticism)
     Sezal ÇINAR ÖZKAN
       
Benjamin Constant’da Din Düşüncesi’nin Politik Yansımaları        
(The Political Reflections of Religious Thought in Benjamin Constant)
       Mustafa Cem OĞUZ
Yerelden Küresele Evrilen Ekolojik Krizin Psiko-Sosyal ve Politik Ekolojik Açılardan İrdelenmesi
(The Ecological Crisis Evolving from the Local to the Universal within the Psychosocial and Political Ecological Aspects)
       Mehmet Ali ÇELİK, Ali Ekber GÜLERSOY, Şadi İDEM, Çağdaş DEDEOĞLU    
Küreselleşme ve Gücün Gölgesindeki “Demokrasi”
(Globalization and the “Democracy” in the Shadow of Power)
       Nurhayat ÇALIŞKAN AKÇETİN
Kant’ın Hukuk Öğretisinde Yurttaşlık Durumuna Geçiş ve İzin Verici Yasanın Olanakları
(Der Übergang zum bürgerlichen Zustand und die Möglichkeiten des Erlaubnisgesetzes in der Rechtslehre Kants)
       Toros Güneş ESGÜN  
       
Toplumsalın Yitik Öznesi ya da Metanın Fetiş Karakteri
(The Missing Subject of the Social or the Fetish Character of the Commodity)
       Vedat Ulvi ASLAN
       
Kötülüğün Sıradanlığı Karşısında Özerk Birey
(Autonomous Individual in The Face of The Banality of Evil)
       Sebile BAŞOK DİŞ
       
Eleştirel Teori ve Pragmatizmin “Değişme” ve “İlerleme” Konusuna Yaklaşımı
(Approaches of Critical Theory and Pragmatism to “Change” and “Progress”)
       Emre ÖZTÜRK
       
Giambattista Vico: Eğitim ve Bilim
(Giambattista Vico on Education and Science)
       Nurdan YILDIZ YÜCEL, Talip KABADAYI
       
Kültür Dünyasının İlk Üretimleri, Mitolojiler
(Mythologies, The First Productions of Culture World )
       Sema ÖNAL
       
Bir Düşünme Biçimi Olarak Aristoteles Öncesi Şartlı Yapılar
(Conditional Structures as a Form of Thought Before Aristotle)
       Hülya ALTUNYA, Ayşe ŞAVKLIYILDIZ
       
Sofist ve Filozof Ayrımı Işığında Antik Felsefe
(Ancient Philosophy in the Light of the Distinction Between the Sophist and Philosopher)
       Ezgi DEMİR ORALGÜL 
       
Gerçeklik ve Sanı Yaklaşımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Denemeler Sergi Örneği
(A Comparative Analysis on the Reality and Conjecture Approach: Example of "The Essays" Exhibition)
       Tuba GÜLTEKİN, Ezgi TOKDİL
(Tam metin/full text)
       
The Tractatus, Logical Space, and Zombies
(Tractatus, Mantıksal Uzam ve Zombiler)
       Serdal TÜMKAYA
(Tam metin/full text)
       
Heidegger’in Tekniğin Kökenine İlişkin İncelemesi
(Heidegger’s Investigation on the Origin of the Technique)
       Didem DELİCE
(Tam metin/full text)
   
       
Schelling’in Dinamik Doğa Tasarımı
(Dynamic Nature Representation of Schelling)
       Oya Esra BEKTAŞ
(Tam metin/full text)
   
       
Aristoteles’te Etik Öznenin Kuruluşu
(Construction of the Moral Subject in Aristotle)
       Mammad ASGAROV
(Tam metin/full text)
   
 Çeviri  
Chaucer’ın Geç Ortaçağ İngiltere’sinde Edebi Nominalizm: Öncü Bir Paradigmaya Doğru
(“Literary Nominalism in Chaucer’s Late-Medieval England: Toward a Preliminary Paradigm”)
       Richard J. Utz
(Tam metin/full text)