Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Özgürlük ya da Nedensel Belirlenim, Üçüncü Bir Olasılık (Antinomi) Mümkün mü?  (s. 85-94)

ÖZET
Özgürlük ve nedensellik iki temel felsefi kavramdır. Bu iki kavram arasındaki sorunlu ilişki felsefi sistemler arasındaki ilişki üzerinde de dolaylı olarak etkilidir. Bu yazının amacı, bu iki kavramı Kant'ın ilk kritiğini merkeze alarak tartışmak, Kant'ın üçüncü antinomideki çözümünü özetleyerek, bu çözümü yorumlamaktır.
       Anahtar Kelimeler: Özgürlük, Nedensellik, Üçüncü Antinomi, Anlama Yetisi, Akıl

(Freedom or Causal Determination, Is Third Probability (Antinomy) Possible?"
ABSTRACT
Freedom and natural causality are two basic philosophical notions. The problematic relation between these two notions also has an indirect effect on the relation between philosophical systems. The aim of this paper is to discuss these two concepts by putting Kant's first critique at the center and to interprete his solution by summarizing his solution of third antinomy.
       Keywords: Freedom, Causality, Third Antinomy, Understanding, Reason