Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Doğruluğu Epistemolojinin Sınırları Dışında Yeniden Düşünmek: Rorty ve Heidegger  (s. 95-102)

ÖZET
Bu bildiride, doğruluk kavramını modern epistemolojinin sınırları dışında düşünmüş olan iki filozofun, Amerikalı neo-pragmatist Richard Rorty ve Alman Martin Heidegger'in doğruluk anlayışlarını karşılaştırarak ele alıyorum. Öncelikle Rorty'nin "pragmatik doğruluk" anlayışını açıklığa kavuşturduktan sonra, bu anlayışın, Rorty'nin ortaya attığı kendi özgürlük gerekçesinin altını nasıl oyduğunu gösteriyorum. Daha sonra, Rorty'nin kendi kendisini reddeden argümanındaki bu temel sorunun, onun tutarsız Platonculuk tanımına dayandırdığı Platonculuk eleştirisinden kaynaklandığını ortaya koyarak, Heidegger'in Rorty'e göre daha tutarlı olan Platonculuk tanımı ve eleştirisi üzerine inşa ettiği "ontolojik doğruluk" anlayışını, Rorty'nin doğruluk anlayışına göre daha başarılı bir doğruluk anlayışı olarak öneriyorum. 
       Anahtar Kelimeler: Heidegger, Rorty, doğruluk, epistemoloji, ontoloji, pragmatizm, Platonculuk

(Rethink the Truth Beyond the Borders of Epistemology: Rorty and Heidegger)
ABSTRACT
In this presentation, I examine and compare the two different conceptions of truth of two philosophers; the neo-pragmatist American philosopher Richard Rorty and the German philosopher Martin Heidegger, who have thought the concept of truth beyond the limits of epistemology. Firstly, after I clarify Rorty's conception of "pragmatic truth," I show how Rorty's conception undermines its own main motivation for freedom. Secondly, I show that the basic problem with Rorty's self-refuting argument stems from his criticism of Platonism, which he bases on his own inconsistent definition of Platonism, and at the end, I offer Heidegger's ontological conception of truth, which he bases on his more consistent definition and criticism of Platonism, as a more successful conception of truth.
       Keywords: Heidegger, Rorty, truth, epistemology, ontology, pragmatism, Platonism