Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Sartre'ın İnsanı ve Tarihi Anlama Metodu: Diyalektik Anlama  (s. 105-116)

ÖZET
Bu yazı Sartre'ın diyalektik anlama metodu üzerine bir değerlendirmedir. Bu değerlendirmeye göre, Sartre insanı ve tarihi anlamaya çalışırken insanın yalnız bir yönünü, onun üreten bir varlık olma yönünü temele almış ve bu yönün tarihsel değişmelerine ilişkin saptamada bulunmuş ve bunu anlamaya çalışmıştır. Oysa tarihsel varlık alanı bütün insan fenomenleriyle birlikte, onun başarıları ve bu başarıları ve fenomenleri "yöneten" ilkelerin alanıdır. Dolayısıyla ancak her çeşit insan başarıları bir bütün olarak görüldüğü zaman, tarihsel varlık alanı bir bütün olarak ele alınabilir.
       Anahtar Kelimeler: Sartre, Tarih, Anlama, Metot

(Sartre's Understanding Method on Human and History: Dialectical Understanding)
ABSTRACT
This paper is an evaluation about Sartre's method of dialectical understanding. According to this evaluation, Sartre, in his treatment of history and human being, takes the producing aspect of human being as a basic point and then assesses historical alterations of this aspect. The sphere of historical being is yet a sphere of principles "directing" the phenomena and achievements as well as of the whole phenomena of humanity and of his achievements. In this respect the sphere of historical being can only be considered as a whole if the any kind of  achievements of humanity is seen as a whole.
       Key Words: Sartre, History, Understanding, Method