Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
İnsan Bilimlerinde Bildung Kavramının Yeri  (s. 117-122)

ÖZET
İnsan bilimleri ve bu bilimlerin çalışmalarının nasıl meşrulaştırılacağı ve karşılaştığı epistemolojik sorunların üstesinden nasıl gelineceği sorularına yanıt verebilmek için başvurulması gereken en önemli kavramlardan biri, Gadamer tarafından, Bildung olarak sunulur. Bu kavram, takt ve estetiğin insan bilimleri ile ilişkisi bağlamında ve yöntem düşüncesinin karşısında bize bir başlangıç noktası olarak sunulur.
       Anahtar Kelimeler: Gadamer, İnsan Bilimleri, Bildung, takt.

(The Place of Bildung in Human Sciences)
ABSTRACT
To reply the questions of how to legitimize human sciences and their studies and how to deal with the epistemological problems that these sciences confront, Bildung is presented by Gadamer as one of the most important concepts. Within the context of tact's and aesthetics' relation with these sciences and against the idea of method, Bildung is presented for us as a starting point.
       Key Words: Gadamer, Human Sciences, Bildung, tact.