Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Wittgenstein ve Bakhtin'de Tekdillilik ve Çokdillilik Sorunu  (s. 123-130)

ÖZET
Yirminci yüzyılda egemen dil düşüncesinde bir dönüşüm olmuştur. İdeal ve üniter bir dil anlayışının yerine, dilin içindeki çoğulcu yönleri gösteren düşünceler geçmiştir. Bu yazıda da bu dönüşüme katkıda bulunan Bakhtin ve ikinci dönemiyle Wittgenstein'ın etkileri irdelenecektir.
       Anahtar sözcükler: Dil Oyunları, Heteroglossia, Yaşam Biçimleri, Üniter Dil

(The Problem of Monoglossia and  Heteroglossia in Wittgenstein and Bakhtin)
ABSTRACT
In the twentieth century, a transformation has taken place in the idea of dominant language. Comprehension of a ideal and united language has been replaced by ideas illustrating the pluralist sides of the language. In this paper, the effects of Bakhtin and Wittgenstein in his second term to this transformation has been investigated.
       Keywords: Language Games, Heteroglossia, Life Forms, United Language