Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Unutma, Parodi ve İroni  (s. 131-140)

ÖZET
Kimlikler sorunu, günümüz felsefesinin temel biçimlendiricisidir. Unutma, parodi ve ironi bu çerçevede ortaya çıkarlar. Bu kavramlar, genişlemiş bir "metin" kavramı içerisinde, metne, dünyaya, doğruluk dizgelerine ve kimliğe bakışı değiştirirler. Bu bakımdan, tıpkı "metin" ve "gösterge" kavramları gibi; unutma, parodi ve ironi de bu çağın belirleyicileri olarak görünürler.
       Anahtar sözcükler: unutma, parodi, ironi, Derrida, Barthes, Foucault, metin, gösterge

(Forgetting, Parody and Irony)
ABSTRACT
The problem of identities is an important motive for contemporary philosophy. Forgetting, parody and irony appear in this frame. This concepts, in enlarged notion of "text", change the view of text, world, systems of truth and identity. In this respect forgetting, parody and irony, like "text" or "sign", appear to determine this epoch.
       Key words: forgetting, parody, irony, Derrida, Barthes, Foucault, text, sign