Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Yayın İlkeleri

1) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), temelde bir felsefe dergisidir. Kuramsal olmak kaydıyla, sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki yazılara da yer verilir.

2) Hakemli olan bu dergi, yılda iki kez (Bahar/Güz dönemlerinde) yayınlanır.

3) Dergiye gönderilecek yazılar araştırma, inceleme makalesi türünde olmalı, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

4) Yazılar, Türkçe veya İngilizce olabilir.

5) Başlık: Makale başlığı, 16 punto (Cambria) olarak ve koyu harflerle yazılmalıdır. Yazar Adı: Başlığın hemen altına, sağa yaslanmış olarak, Cambria ve 11 puntoyla; soyadın tüm harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Soyadınıza bağlı “*”’lı bir dipnotla ünvanınız ve çalıştığınız/öğrenci olduğunuz kurum belirtilmelidir.

6) Her makalede, yazar adının hemen altında Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 100-200 sözcük arasında “Öz” ve “Abstract” yer almalıdır. “Abstract”ın üzerinde, makalenin İngilizce adı da bulunmalıdır. Ayrıca: özetin de abstractın da başlığı büyük harfle olmalı; bütün özet/abstract 10 punto, Cambria ve italik yazılmalıdır.

7) Anahtar kelimeler/keywords hemen özetin/abstractın altında verilmelidir. Bunların dörtten az sekizden fazla olmaması gerekmektedir.

8) Yazılar 5500 sözcüğü geçmemeli, A4 kağıdının bir yüzüne çift aralıklı, sol 4,5 cm., üst 5,5cm., alt 3 cm. ve sağ marjlar en az 5 cm. bırakılarak yazılmalıdır. Yazıların alt başlıkları, 10 punto ile koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır. Yayınlanması kabul edilen yazılar Word Programında Cambria 10 punto ile yazılmış olmalı ve flsfdergisi@hotmail.com adresine gönderilmelidir.

9) Dergi adresine ulaşan yazılar, öncelikle içerik, yazım kuralları vd. yönlerden editörler tarafından incelenir ve değerlendirilmek üzere isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayınlanmasına veya aksine karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir. 

Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda, yazı Editörlerin ilgi ve uzmanlık alanı içerisindeyse üçüncü hakem olarak Editörlerin görüşüne başvurulur; diğer durumlarda yazı üçüncü hakeme gönderilir ve oradan gelecek görüşe göre bir karara varılır.

Düzeltme istenen yazılar, en geç iki hafta içinde yayın kuruluna gönderilmelidir.

10) Yayınlanmayan yazılar geri gönderilmez. Yazar(lar)a bilgi verilir.

11) Kaynaklara göndermeleri dipnot biçiminde, sayfa sonunda; yazarın adı soyadı; alıntı yapılan metnin adı; (varsa çevirmeni); yayınlayan kurum, yayınlandığı şehir ve yıl; sayfa numarası sırasıyla veriniz. 9 punto, Cambria olmalarına dikkat ediniz.

12) Metnin sonuna, yazarların soyadlarının alfabetik sırasını gözeterek -dipnotlarda toplanmış ve yararlandığınız kaynaklara dayanan- bir kaynakça koyunuz.

13) Bahar sayısı için yazılar, en geç Şubat ayının sonu; Güz sayısı için en geç Eylül ayının sonuna kadar gönderilmelidir.

Yazılar hakemlere Bahar sayılarında Mart’ın ilk gününden, Güz sayılarında Ekimin ilk gününden itibaren gönderilmeye başlar. Hakemlere (yazının uzunluğu ve kısalığına, hakemin vaktinin uygun olup olmamasına göre) 2 ya da 3 hafta süre tanınır. Raporlar ulaştıkça yazarlara iletilir.

Bahar sayıları Mayıs’ın 15-31’i arası, Güz sayıları Aralık’ın 15-31’i arası yayınlanır.