ISSN  2618-5784
  Ayraç içinde ve altı çizili felsefe...
JOURNAL OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES
ELECTRONIC JOURNAL
 
ANA SAYFA YENİ SAYI ÖNCEKİ SAYILAR YAYIN/DANIŞMA KURULU YAYIN İLKELERİ İLETİŞİM
HOME PAGE
NEW ISSUE
BACK ISSUES
EDITORIAL BOARD
PUBLICATION PRINCIPLES
CONTACT
       Yazışma Adresi/Contact Details

      Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü
Sıhhiye/ANKARA

                                                                           Tel/Phone: (0 312) 310 32 80 / 1225 ya da 1234
                                                                           e-mail: flsfdergisi@hotmail.com
      (flsf)   hakemli bir dergidir.   (flsf)   is a peer-reviewed journal.