Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

Kesin Bir Bilim Olarak Felsefenin Kartezyen Dayanakları  (s. 17-28)

ÖZET
Felsefenin kesin bir bilim olarak yeniden yapılandırılması Husserl felsefesinin ana ereklerinden biridir. Husserl'e göre felsefenin kesin bir bilim olarak kurulması, kesin bir bilim olma koşullarını sistematik tartışmalarla kararlı bir şekilde açıklığa kavuşturmakla mümkündür. Husserl'in karşı çıktığı yanlışlık kesin bir bilim olarak felsefenin doğalcılık üzerine kurulmasıdır. Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe'de deneysel psikolojinin bilinci doğallaştırma eğilimine şiddetle karşı çıkan Husserl, her türlü bilginin temelinin, bilincin ana yapısının araştırılması olan, ve dolayısıyla gerçekten evrensel ve a priori bir disiplin olan saf veya transzendental fenomenoloji biliminin psikolojinin ve diğer bilimlerin asıl eidetik temelini oluşturduğunu öne sürer. Descartes'ın Meditasyonlar'ı yazmaktaki amacı da felsefenin tamamen  mutlak bir temele dayanan bir bilim haline dönüştürülmesidir. Husserl, Kartezyen Meditasyonlar'ın Giriş'inde Meditasyonlar'ın saf  ego cogito'ya geri dönmesinden dolayı felsefede bir çığır açtığını ve gerçekten de Descartes'ın tümüyle yeni türden bir felsefe başlattığını söyler. Ona göre, Descartes Meditasyonlar'ı ile transzendental fenomenolojiye yeni bir itki vermiştir ve hali hazırda gelişmekte olan fenomenolojinin yeni bir tür transzendental felsefeye dönüşmesinde doğrudan etkide bulunmuştur. Bu yazının amacı Husserl'in kesin bir bilim olarak felsefeyi kurma idealine Descartes'ın felsefesinin katkılarını ayrıntılarıyla incelemektir.
       Anahtar sözcükler: Descartes, Husserl, Kartezyen felsefe, transzendental fenomenoloji, cogito

(Cartesian Foundations of Philosophy as a Rigorous Science)
ABSTRACT
One of the main aims of Husserl's philosophy is to establish philosophy as a rigorous science. According to Husserl, to establish philosophy as a rigorous science is possible by explicating the conditions of being a rigorous science by systematical arguments. Husserl opposes to the faulty opinion of establishing philosophy on the basis of naturalism. In Philosophy As Rigorous Science, he suggests that pure transcendental phenomenology, which is an investigation of the basis of whole knowledge, of the nature of consciousness and therefore really a universal and a priori discipline, is the original eidetic basis of psychology and other sciences. The aim of Descartes in writing Meditations was also to establish philosophy on a most absolute foundation. Husserl, in the Introduction to Cartesian Meditations says that "Descartes gave transcendental phenomenology new impulses through his Meditations?[and] acted quite directly on the transformation of an already developing phenomenology into a new kind of transcendental philosophy" (1988, p.1). The aim of this paper is to examine in detail the supplements of Descartes' philosophy in Husserl's ideal of establishing philosophy as rigorous science.
       Keywords: Husserl, Descartes, Cartesian philosophy, transcendental phenomenology, cogito