Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Sanat ve Değer  (s. 47-50)

ÖZET
Sanatın değeri ve bu değerin somutlaştığı sanat yapıtı, sanat yapıtını diğer nesnelerden ayrı kılan temel özellik(ler), sanatın zorunlu koşul(ları) ve sanatsal etkinliğin özü bildiride ele alınacak ve tartışmaya açılacaktır.
       Anahtar Sözcükler: sanat, sanat yapıtı, sanatçı, sanatsal yaratım

(Art and Value)
ABSTRACT
Value of the art and its concreteness which is called artwork, the basic characteristic that distinguishes artwork from the other objects, necessary conditions of art and the esence of artistic activity will be dealt with and discussed in this paper.
       Key words: art, artwork, artist, artistic creation