Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Felsefe Açısından Pazarın Dışındaki Sanat  (s. 51-62)

ÖZET
İnsan başarılarından biri olan sanat, İlkçağdan günümüze kadar birçok filozof ve sanat kuramcısının ilgi alanını oluşturmuştur. Sanatın ne olduğu, konusu, insan ve yaşamla ilgisi ve işlevi, felsefe tarihi boyunca ele alınmıştır. Ancak, birçok görüş sanatın kendine özgü bir bilgi sağladığını gözden kaçırmıştır.
Bu çalışmayla A. Schopenhauer ve M. Heidegger'in sanat görüşleri ele alınarak, bir bilgi türü olarak sanatın önemi vurgulanacaktır.
       Anahtar Sözcükler: Sanat, modern sanat, Sanat eseri, hakikat

(The Art out of Market: From the point of view of Philosophy)
ABSTRACT
Art has been an area of concern for many philosophers since the early ages. Its subject matter and its esence, its function and its relation with life and human beings have been examined throughout the history of philosophy. it escaped attention that art produces its own kind of knowledge.
The hero of this paper is made to point at certain new possibilities, which A. Schopenhauer's and M. Heidegger's approach to art opens our notion of art.
       Keywords: Art, modern fine art, works of art, truth