Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Erdem Etiği Normatif Midir?  (s. 101-108)

ÖZET
Normatif kuramlar belirli bir ilkeye ya da norma göre eylemeyi buyuran kuramlar olarak nitelenmektedirler. Buna göre onlar, iyi, kötü, doğru, yanlış gibi sıfatlar içeren yargılar ile yükümlülük içeren yargılar ortaya koymaktadırlar.
Erdem etiği de bu türden normatif bir kuram mıdır? Erdem etiği de deontolojik ve teleolojik kuramlar gibi normatif bir kuram mıdır? Bazı erdem etikçileri, onun Kant'ın "kesin buyruğu" ya da Mill'in "fayda ilkesi" gibi herhangi bir ilkesinin olmadığını söylerler.
Erdem etiği eylemde bulunan kişinin erdemlerini ya da karakter özelliklerini vurgularken, deontolojist ve teleolojik kuramlar eylemin sonuçlarını ya da eylemin dayandığı ilkeyi merkeze alırlar. Nasıl teleolojik kuramlar "doğru eylem" ile " eylemin mümkün olan en iyi sonuçları" ve "eylemin mümkün olan en iyi sonuçları" ile "mutluluk" arasındaki ilişkiyi gösteren bir ilkeye sahipse, erdem etiği de "doğru eylem" ile "erdemli eyleyen" arasındaki bağlantıyı gösteren bir ilkeye sahiptir.
Erdem etiği "yapılması gerekeni" bize söyleyen bir kuram olmadığı için,  onun teleolojik ya da deontolojik kuramlara bir rakip olduğu da iddia edilemez. Bu bildiride "Etik normatif midir?" sorusunun yanında, "Erdem etiği normatif midir?" sorusu ayrıntılı bir biçimde ele alınarak yanıtlanmaya çalışılacaktır.
       Anahtar Sözcükler: Erdem Etiği, Deontoloji, Teleoloji (Faydacılık), Normatiflik, Doğru Eylem.

(Is Virtue Ethics Normative?)
ABSTRACT
Normative theories are seen as the ones which prescribe acting according to some principles or norms. They put out judgments that include attributes such as good, bad, wrong, right and also judgments dealing with obligations.
Is virtue ethics this kind of theory? Is it a normative theory like deontological and teleological ones. Some virtue ethicists claim that virtue ethics does not contain any principles or norms, such as Categorical Imperative of Kant and Utilitarian principle of J. S. Mill.
Virtue ethics emphasis the virtues or character traits of the agent, while deontology and utilitarianism the principles or results of the action. Virtue ethics also has a principle which shows the relationship between "right action" and "virtuous agent" as teleological theories that show the relationship between "right actions" and "the best consequences of an action", and "the best consequences of an action" and "happiness".
Since virtue ethics does not tell us what should be done, it can not be claimed as a rival theory to deontological and teleological ones. .In this paper, in addition to the question "whether the ethics is normative?", the question  "Is virtue ethics normative?" is going to be tackled and answered in detail.
       Keywords: Virtue Ethics, Deontology, Teleology (Utilitarianism), Normative(ness), Right Action.