Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Tarihsizlikten Tarihselliğe  (s. 147-154)

ÖZET
Bu makalede, modern felsefenin çıkmaza girdiği bir sorun olarak başkasının beni sorunu ele alınarak, bu sorunun temelinde tarihsiz bir epistemolojinin bulunduğu gösterilmiş, bu epistemolojinin temelindeki yalınlık paradigmasının temel kavramları gözden geçirilmiştir. Ardından, tarihsel bir bakış açısı oluşturan karmaşıklık paradigmasının kavramları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.
       Anahtar sözcükler: 'Başkasının beni', 'ussallaştırma', 'us', 'ussallık', 'yalınlık', 'karmaşıklık'.

(From Historylessness to Historicalness)
ABSTRACT
The question of the "other" as a distinctively modern question has been conceived as a problem of knowledge, most notably, as the problem of  "other minds." The concept of the self  originated in the philosophy of Descartes was built on the duality between the mind and the body. It is impossible to found a social science from this non-historical point of view. In this article, we make a distinction between rationality and rationalisation on one hand and paradigm of simplicity and paradigm of complexity on the other. We put forward that the paradigme of complexity forms a historical point of view.
       Keywords: 'Other minds', 'rationality', 'reason', 'rationalisation', 'simplicity', 'complexity'.