Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Medyada Amacın Araca Dönüşmesi/Dönüştürülmesi  (s. 155-162)

ÖZET
Günümüzde medyanın gücünün ve etkisinin artmasıyla birlikte medyadaki sorunlar da artmıştır. Bu sorunların ana nedeni, medyanın, kendi amacını sorgulamamasından ya da amacını unutmasından ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda, bu nedeni görebilmek için, 'bir kurum olarak medyanın amacı nedir?' sorusunun yanıtı aranacaktır. Bu yanıt bize, aynı zamanda, medyanın meşruluğunun bir temeli olup olmadığını da gösterecektir.
       Anahtar Sözcükler: medya, amaç, tarafsızlık/taraflılık, kamu

(The Transformation of Aim to Means in Media)
ABSTRACT
In our time, the more power and effect of media got increased, the more problems in it got increased. The main reason of these problems comes out of the fact that the media has forgetten its aim which is supposed to be questioned also by itself. In this paper, in order to see the reason mentioned above, it will be tried to find an answer to the question, namely, 'What is the aim of the media as an organization?' The answer will show us if the media has any true justification.
       Keywords: media, aim, impartiality/partiality, public