Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
BİLGİNİN OLANAĞI SORUNU

ÖZET
"Bilginin olanağı" sorunu Eskiçağdan beri sıklıkla tartışılan konulardandır. "Bilginin olanağı" konusu ve onun ortaya çıkardığı "bilgi yargılarının doğruluk değerleri"ne ilişkin sorunlar birbiriyle bağlantılı görünmektedir. Çünkü bilginin olanağı bir kez ortaya konduğunda, akla hemen bilgi yargılarının doğruluk ve yanlışlıklarına nasıl karar verileceği, hangi tür yargıların hangi doğruluk değerlerini alacakları türünden konular gelir.
Bu yazıda "bilginin olanağı"nın neden bir sorun olarak görüldüğü ve bilginin doğruluk değerleri üzerine çağımızda yapılan etkili tartışmalar serimlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: bilgi, bilginin olanağı, doğruluk değerleri, bulanık yargılar.

(The Problem of Possibility of Knowledge)
ABSTRACT
The problem of "possibility of knowledge" is an issue debated on frequently since Ancient times. This issue and the problem of "the truth value of knowledge judgments" are seem related to each other. Because as the possibility of knowledge is once justified, the questions as "how the correctness or incorrectness of knowledge judgments can be decided?" and "which kinds of judgments would deserve the truth value?" follows this achievement.
This article tries to expose why "the possibility of knowledge" is seen as a problem and what kind of discussions carried out on the truth value of knowledge in recent age.

Keywords: knowledge, possibility of knowledge, truth values, fuzzy judgments.