Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

WALTER BENJAMIN'DE "DENEYİM" KAVRAMI

ÖZET
Benjamin'in yazılarında "deneyim" izleği önemli bir işleve sahiptir. Bu izleğin Benjamin'in tüm temel kavramlarını katettiği görülür. Dolayısıyla, bu izleğe dair bir serimlemenin Benjamin'in yazılarındaki tüm kavramsal eklemlenmeleri anlamayı kolaylaştıracağını düşünmek mümkündür. Aşağıdaki yazı, bu kabule dayanarak, Benjamin'in bu temel izleğini üç bağlamda -"teknik aracılığıyla yeniden üretim çağında sanatsal üretim", "kitle kültürü ile aylak figürü" ve "çağdaş bilgi biçimi olarak enformasyon" çerçevesinde- serimlemeye çalışmaktadır.

Anahtar Sözcükler: W. Benjamin, deneyim, teknik, sanatsal üretim, kitle kültürü, aylak figürü, enformasyon


(Concept of "Experience" in Walter Benjamin)
ABSTRACT
The theme of "experience" has a significant role in the writings of Benjamin. It seems that this theme cuts across all the main conceptions of the thinker. Thus it is possible to think that an exposition of this theme makes easier to conceive the whole articulations of concepts in Benjamin's writings. With this presumption this paper offers an attempt to expose the primary theme of experience in three contexts - "the artistic production in the age of technical reproduction", "the mass culture and the figure of flâneur" and "the information as the contemporary form of knowledge".

Keywords: W.Benjamin, experience, technique, artistic production, mass culture, figure of flâneur, information