Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

MARX'IN EGEMEN İDEOLOJİ ANLAYIŞI

ÖZET
Bu çalışmada Karl Marx'ın "Egemen İdeoloji" anlayışı incelenmeye çalışılacaktır. Marx'ın sözkonusu olduğu herhangi bir çalışmada, O'nun "Tarihsel Materyalizm" ve " İşbölümü ve Özel Mülkiyet" kavramlarına değinilmeden yapılan bir çalışma oldukça muğlak kalacaktır. Bu nedenle çalışmanın ilk kısmında, "ideoloji" kavramının kökenine ve bu kavramın nasıl bir anlam değişikliğine uğradığına değinmeyi uygun gördük, bundan sonraki kısımlarda da Marx'ta " tarihsel materyalizm",  "işbölümü ve özel mülkiyet"in ne anlama geldiğini vermeye çalıştık. Marx, ideoloji kavramını "egemen ideoloji" anlamında kullandığı için ana başlığımızı bu kavram olarak belirledik.

Anahtar Kelimeler: Marx, İdeoloji, Egemen ideoloji, Tarihsel Materyalizm

(Marx's View of Dominant Ideology)
ABSTRACT
In this study, Marx's view of dominant ideology will be examined. Any study concerning Marx will be quite obscure without mentioning his concepts of "historical materialism" and "division of labor and "private property". For this reason, in the first part of this study the roots of the concept of ideology and changes that this concept has undergone was investigated, and in the following chapters, the meanings of the concepts of "historical materialism" and "division of labor and "private property" in Marx's philosophy was examined. Since Marx used the concept of ideology as "dominant ideology", this concept was chosen as the main title of this study. According to Marx, dominant ideology means that whoever has material means of production also has the domination of opinion. Dominant opinions are nothing but expressions of dominant material relations as opinions.

Keywords: Marx, ideology, dominant ideology, historical materialism