Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

İSLAM HİKMET ANLAYIŞINA DAYALI BİR TIP FELSEFESİ ÖNERİSİ

ÖZET
Bu çalışma, tıp biliminin 19. yüzyılda pozitivist yönelimlerin etkisiyle bilimsel felsefeyi bir rehber olarak gördüğüne işaret etmektedir. Gerçekte ise bilimsel felsefenin tıp için bir rehber olması mümkün değildir, çünkü tıp bir insanın his, düşünme, tercihte bulunma ve bir toplum içinde eyleme gibi bütün yönlerini kapsayan bütüncü (holistik) bir yapıya sahiptir. Şu halde  tıp, diğer tüm doğa ve beşeri bilimlerle münasebet halinde olmalıdır. Makale, sonuç olarak, İslâm hikmet anlayışını bir tıp felsefesi örneği olarak önermekte ve bu anlayışın yukarıda sayılan tüm insanî unsurları içerdiğini ortaya koyan iddialar taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Tıp felsefesi, İslam Hikmeti, Hikmet, Felsefe

(A Purposal of Medical Philosophy Based on Islamic Wisdom)
ABSTRACT
This paper indicates that, as a result of positivist tendency in 19th century, medical sciences perceived scientific philosophy as a guide. As a matter of fact,  scientific philosophy can not be a guide, because, medical sciences need a holistic understanding which contains all aspects of human being such as feeling, thinking, choosing and acting  in a community. For this reason, medical sciences ought to be connected with all other natural and humanitarian sciences. In the final analyses in this paper, Islamic wisdom understanding as a model for a medical philosophy, is suggested and stresses that this understanding contains all human aspects mentioned above as a whole.

Keywords: Medical Philosophy, Islamic Wisdom, Wisdom, Philosophy