Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Heidegger ve Felsefe  (s. 7-24)

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, geleneksel felsefe ile çağdaş felsefenin karşılaştırmasını Heidegger açısından yaparak felsefenin neliğini ele alıp açıklamaktır. Bu amaçla, geleneksel felsefenin ne olduğu, sorusunun ne olduğu ve yöntemi ortaya konulduktan sonra Heidegger'e göre felsefenin amacı, sorusu, yöntemi ve söylemi ele alınacaktır. Sonuçta Heidegger'in felsefeye yeni bir başlangıç yaparak çağımızın hangi sorunlarına yanıt verebileceği üzerinde durulacaktır.
       Anahtar Sözcükler: Geleneksel felsefe, Çağdaş felsefe, Heidegger, Metafizik, Varlık, Fenomenoloji

(Heidegger and Philosophy)
ABSTRACT
The aim of this work is to explain what philosophy is for Heidegger by comparing traditional philosophy to contemporary philosophy. Through this aim, after exploring what traditional philosophy, its question and method are, according to Heidegger what philosophy, its question and method will be explained. Finally, what the response Heidegger's new conception of philosophy brings to our contemporary problems is will be discussed. 
       Key words: traditional philosophy, contemporary philosophy, Heidegger, metaphysics, Being, phenomenology.