Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Felsefenin Ilık Yüzü: Felsefenin Neliği Tartışmalarına Bir Katkı  (s. 25-38)

ÖZET
Bu bildiride felsefenin temel özelliğine işaret etmeye çalıştım. Felsefenin bütün bilimler için öncelikli bir disiplin olduğu düşüncesindeyim. Akılla temellendirilmesi koşuluyla, erken dönemlerden bugüne değin birçok alanda felsefenin büyük katkısı olduğu genel kabul gören bir düşüncedir. Günümüzün bütün bilimleri felsefenin bir dalı olarak başlamıştır; bugün de bu ayrışma sürmektedir. Her ne olursa olsun, felsefe değişik disiplinlerde ve günlük yaşamın içerisinde varlığını sürdürmektedir.
       Anahtar Sözcükler: Felsefe, Yaşam, Toplum, Bilimler

(The Warm Face of Philosophy: A Contribution to the Arguments on the Nature of Philosophy)
ABSTRACT
In this paper, I strive to point out essential character of  philosophy. I think philosophy is a principal discipline for all sciences. And it was common to bestow on inquiry into many different subjects, provided that it was guided by canons of rationality since from earlier times to present days. All present days discipline began as branches of philosophy, and this process of seperation ic continuing. Anyway, philosophical inquiries appear in various disciplines and in everyday life.
       Keywords: Philosophy, Life, Society, Sciences.