Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
PRAGMATİZM, DİL, BETİMLEYEBİLİRLİK VE ETİK

ÖZET
Bu yazıda dil felsefesi ve pragmatizm arasındaki ilişkiye, dilin biçimsel bir olanak olmaktan çıkması ve betimleme yapan özne ile betimleme arasındaki betimleyebilirlik olanağını yitirmesi açısından bakıp, bu bütüncül yaklaşımın pragmatist etik üzerindeki etkisini tartışıyorum. Sonuç olarak pragmatizmin bütüncül anlayış bağlamında oluşturduğu etik anlayışın yetersiz olduğunu öne sürüyorum.

Anahtar Sözcükler: Dil, Bağlam, Wittgenstein, Bütüncül, Etik.   

(Pragmatism, Language, Describability and Ethics)
ABSTRACT
In this article, I focus on the relation between the holistic approach to the philosophy of language and pragmatist ethics stemmed from this descriptivist understanding of language that blurs the distinction between the formal condition of possibility of subjectivity and the contingency of contextual pre-determination. I conclude that ethics of pragmatism as a result of this holistic understanding of agency is inadequate.

Key Words: Language, Context, Wittgenstein, Holistic, Ethics.