Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
ULUĞ NUTKU’NUN FELSEFESİ

ÖZET
Nutku’nun felsefeye yaklaşımı iki temel konu bağlamında dile getirilebilir: İlkin ‘aşmaca sorunları’ bağlamında ‘inanma felsefesi’ sorununun değerlendirilmesi; ikinci olarak da ‘özne-nesne bölünmesi’, bütünün parçalanması ve doğanın tahribi. Nutku, çalışmalarında tarihsel bağlamları içerisinde; nedensellik, bilimsellik, özgürlük, ölüm, kader, kısmet, kültür, insan, toplum, düşünme, eylem, mutluluk, amaç, bilim, inanç gibi birçok kavram üzerinde durup, bu kavramların anlamları hakkında çözümlemelerde bulunmaya çabalamaktadır. Bu tanıtım Nutku’nu düşüncesinin bir yönüdür; diğer konulara bakışını, düşüncelerini tartışarak tanıtmak gerekir. Burada bu yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: İnsan, toplum, kültür, düşünme, özgürlük, ölüm, felsefeylemek, aşmaca ve zaman.   

(Die Philosophie von Uluğ Nutku)
ZUSAMMENFASSUNG
Nutku’s Annäherung an die Philosophie lässt sich hinsichtlich zwei grundsätzlichen Angelegenheiten zur Sprache bringen: erstens die Behandlung der “Glaubensphilosophie” im Zusammenhang der “Transzendenzprobleme”; zweitens die “Subjekt-Objekt-Teilung”, die Zerlegung des Ganzen und die Zerstörung der Natur. In seinen Studien nimmt Nutku mehrere Begriffe wie die Kausalität, die Wissenschaftlichkeit, die Freiheit, der Tod, das Schicksal, das Kismet, die Kultur, der Mensch, die Gesellschaft, das Denken, die Handlung, das Glück, das Ziel, die Wissenschaft und der Glaube von seinen geschichtlichen Zusammenhänge betrachtet in Angriff und versucht, die Bedeutungen dieser Begriffe zu analysieren. Diese Bekanntmachung stellt nur eine Seite des Denkens von Nutku dar; über seinen Aspekt zu anderen Themen hat man debattierend aufzuklären. Dies wird in der vorliegenden Arbeit versucht.

Schlüsselwörter: Mensch, Gesellschaft, Kultur, Denken, Freiheit, Tod, philosophieren, das Transzendenz und die Zeit.