Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
DİNLE UYUMLU KOLLEKTİF BİR DEĞER OLARAK DOĞU HİKMETİ

ÖZET
Bu makalede, bilgelik ve felsefe kavramları karşılaştırılacaktır. Ayrıca Doğu düşüncesi bilgelik (hikma) Batılı düşüncesi ise felsefesinin kavramı ile ilişkilendirilecektir. Bu bağlamda, Hint, Çin, İslam ve Türk bilgelik anlayışları vurgulanacaktır. Bu bilgi için İranlı sosyolog Ali Şeriati ve Türk filozofu Hilmi Ziya Ülken’in görüşlerinden yararlanılacaktır. Sonunda doğu hikmeti insanlığın ortak değerleri olarak tanımlanacaktır.

Anahtar Sözcükler: Hikmet (bilgelik), kolektif değer, felsefe, doğu hikmeti.   

(Wisdom [Hikma] as a Collective Value in Agreement With Religion)
ABSTRACT
This article will compare the concept of wisdom and philosophy. It indicates also that, eastern tought is associated with the concept of wisdom (hikma) while western thought is associated with concept of philosophy. In this context, Indian, Chinese, Islamic and Turkish wisdom understanding will be highlighted. For this information, it will benefit from Iranian sociologist Ali Şeriati and Turkish philosopher Hilmi Ziya Ülken’s opinions. At the end, wisdom will be defined as the common values of humanity.

Key Words: Wisdom, collective values, philosophy, eastern wisdom.