Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

GÜNÜMÜZ FELSEFESİNDE

BİLGİ İLE NESNESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİRKAÇ ÖRNEK

ÖZET

Bilginin olanağı sorunu, araştırmayı, bilginin üretilmesinin uygun bir yönteminin olup olmamasından çok, bilgi adı altında dile getirilmiş yargıların karşılık geldiği bir nesnenin olup olmadığı sorusuna yönlendirir. Çağımızı ıralayan epistemolojik varsayım, bilginin nesnesi olmadığıdır; bu yüzden de Aristoteles'in ontolojik yaklaşımında dile getirildiği biçimiyle klasik anlamda bilgi söz konusu değildir.

Bu makalede amaçlanan şey, çağımızda egemen olan ve bilgi ile nesnesi arasındaki ilişkiyi değişik açılardan ele alan kimi yaklaşımları serimlemek; Foucault?nun -Bilginin Arkeolojisi başlıklı eseri özelinde- bilgiye yaklaşımını diğerlerinden ayıran özellikleri tartışmaktır.

Anahtar sözcükler: bilgi, nesne, tutarlılık, faydacılık, uygunluk kuramı, pozitivizm, söylem.

(Some Sample Approaches of Our Age on the Relation

Between Knowledge and Its Object)

ABSTRACT

The problem of the possibility of knowledge directs the investigation to the question whether there is any object that corresponds to sentences expressed as to be knowledge more than the methods which adequately produces knowledge. Epistemological assumption that characterizes our age is that the knowledge has no object; so there is no knowledge in the classical sense as it is expressed by Aristotle in his ontological approach.

The aim of this article is to expose some approaches that are dominant in our age and that inquire the relation between knowledge and its object from different perspectives; and also discuss the distinctive properties of the Foucault?s approach to knowledge by focusing especially on his book Archeology of Knowledge.

Keywords: knowledge, object, consistency, pragmatism, correspondance theory, positivism, discourse.