Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

FELSEFÎ HERMENEUTİK

ÖZET

Felsefî Hermeneutik her şeyden önce belirli anlamlı bütünlükleri yorumlama ve anlama sanatının adıdır. Bu bağlamda Dilthey felsefî hermeneutiğin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. O, yaşantı ve anlama kavramlarını tinsel ve sosyal bilimlerin önemli bir özelliği olarak betimleyen ilk düşünürdür. Ona göre hermeneutik bütün tinsel bilimlerin temelini teşkil eder. Heidegger Dilthey'in bu görüşünü varlığın anlamı nedir? sorusuyla insanın tarihsel bir varlık olması bağlamında radikalleştirir. Bu görüş hermeneutiğin ontolojik yorumunu da beraberinde getirmiştir. Buradan haraketle H-G.Gadamer felsefî hermeneutiğe bugünkü şeklini vermiştir. Heidegger'in varlık analizi Gadamer'in felsefî hermeneutikle ilgili görüşleri için bir çıkış noktası olmuştur.

Anahtar kelimeler: Felsefî Hermeneutik, Anlama, Yorumlama, Dil, Varlık, Tarihsellik.

ZUSAMMENFASSUNG

Philosophische Hermeneutik bezeichnet im weitesten Sinne die Aufgabe, Verstehen und Auslegen von Sinngebilden im Rahmen einer Kunstlehre darzustellen. Dilthey nimmt innerhalb der Entwicklung der philosophischen Hermeneutik eine herausragende Stellung ein. Er hat Erleben und Verstehen, als Nacherleben besonders von überlieferten Inhalten, zum Unterscheidungsmerkmal der Geistes- und Sozialwissenschaften erhoben. Erleben und Verstehen zeichnen die Geisteswissenschaften aus, und in diesem Sinne wird die Hermeneutik zur Grundlage aller Geisteswissenschaften. Heidegger radikalisiert Diltheys Verständnis des Menschen als geschichtliches Wesen in Bezug auf die Frage nach dem Sinn von Sein. Sie bedingt auch die ontologische Wendung der Hermeneutik. H-G. Gadamer hat die philosophische Hermeneutik nach der ontologischen Wende Heideggers in einer für die letzten Jahrzehnte bestimmenden Gestalt entwickelt. Heideggers Daseinsanalytik bezeichnet den Ausgangspunkt Gadamers philosophischen Hermeneutik.

Schtichwörter: Philosophische Hermeneutik, Verstehen, Auslegung, Sprache, Sein Geschichtlichkeit.