Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Felsefe Nedir?  (s. 45-58)

ÖZET
Bu yazıda, felsefenin ne olduğu, ne olmadığı ve onun, yaşamımızın her alanında giderek artan önemi üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
       Anahtar sözcükler: felsefe, sorgulamak, yorum, eleştiri, bilmek, anlamak.

(What is Philosophy?)
ABSTRACT
In this paper, it is attempted to study what the philosophy is and what the philosophy is not and its gradually increasing importance in all areas in our lives.
       Key words: philosophy, question, comment/interpretation, criticism, knowing, understanding.