Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE HİKMET KAVRAMLARI

ÖZET

Bu makalede amaç, İslâm düşüncesinde bir peygamber yolu olarak hikmet kavramı araştırılmaktadır. Burada Peygamber Hz. Muhammed'in hikmet anlayışı, İslam öğretisinin statik şeklî yönü olarak değil dinamik yönü olarak yine Onun (Hz. Muhammed) kendi sözleri ve davranışlarından ortaya konmaktadır. Makale aynı zamanda İslâm?da, hikmet ve felsefe arasındaki farkı da göstermektedir. Son olarak makalede, bir kimsenin İslâm felsefesinin temel referansının ne olduğunu görmesi de mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Hikmet, İslam Düşüncesi, Felsefe

(The Concept of Wisdom in Islamic Thought)

ABSTRACT

This paper aims at examining the place of the concept of wisdom as a way of prophets in Islamic thought. From his sayings and actions, Prophet Muhammad's wisdom has been presented here as the dynamic model of Islamic teachings rather than its strict imitation. The paper also indicates the differences between wisdom and philosophy in Islam. In this paper one can see, at the same time, the main reference of Islamic philosophy.

Key Words:Wisdom, Islamic Thought, Philosophy