Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

TÜRKÇE VE JAPONCA'DA AD-DURUM VE İYELİK EKLERİNE İLİŞKİN BİR KARŞILAŞTIRMA

ÖZET

Bu çalışmada amaç, Japonca ve Türkçe'deki ad durum ekleri ve iyelik ekleri arasındaki yakınlık ve farklılıkları belirlemektir. Bu çalışmada bulunan sonuçlar Japonca ve Türkçe arasındaki benzerlikleri destekler niteliktedir. Türkçe öğrenen Japonlar veya Japonca öğrenen Türkler için aradaki benzerlik ve farklılıkların bilinmesi dil öğrenimine katkı sağlayacaktır.

Anahtar sözcükler: Dil akrabalığı, iyelik eki, ad durum eki, benzerlik, farklılık.

(A Comparison Relating To Noun Case Markers And Possessiv Pronouns In The Turkish And Japanese Languages)

ABSTRACT

The aim of this study is to explain the immediacy and differences between case markers and possessive markers of the Japanese language and the Turkish language. The results obtained from the present study support the similarities between the Turkish and Japanese languages. For Japanese people who learn the Turkish language and Turkish people who learn the Japanese language to know these similarities and discrepancies would contribute to acquire these languages.

Key words:Language relationship, possessive pronoun, noun case markers, similarity, difference.