Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

PROSOSYAL DAVRANIŞ EKSENİNDE ÖZGECİLİK ÜZERİNE TEORİK BİR ÇÖZÜMLEME

ÖZET

Özgecilik kavramını ilk kez on dokuzuncu yüzyılda Fransız filozofisinin ve sosyolojinin kurucularından biri olan Auguste Comte (1875) ortaya atmış ve özgeciliği başkaları için yaşama eğilimi veya arzusu olarak tanımlamıştır. Comte’un sosyal bilimlere katkısında eşsiz olan şey, sadece onun tanımladığı özgecilik kavramı değil, aynı zamanda dini varsayımlardan bağımsız bir kavram geliştirmede anahtar kişi olmasıdır. Bu çalışmada, özgecilik kavramının kapsamı, tarihsel gelişimi ile yine bu kapsamda prososyal davranışın bir elementi olarak literatürde tartışılan özgeci davranış hakkında var olan bilgileri ortaya koymak; kavramın getirilerini prososyal davranış ekseninde tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler:Özgecilik, prososyal davranış

(A Theoretic Analysis on Altruism in Prosocial Behavior Axis)

ABSTRACT

Auguste Comte (1875), who is one of the founder of French philosophy and sociology had introduced and defined altruism as "a tendency or a desire to live for others. The unique thing in Comte's contribution to the social science is not only the concept of altruism which Comte defined, but also the fact that he is a key person in developing a concept which is independent from religious suppositions. In this study, The scope of altruism concept, the historical development of altruism and, again in this scope, to show the information on altruistic behavior which is discussed as an element of prosocial behavior in literature, what the concept brings are discussed in prosocial behavior Axis.

Keywords: Altruism, prosocial behavior.