Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

OLUMSALLIK VE ZORUNLULUK KAVRAMLARI BAĞLAMINDA FELSEFE TARİHİNE İKİ YAKLAŞIM: RİCHARD RORTY VE G.W.F. HEGEL

ÖZET

Bu çalışmada Richard Rorty’nin felsefe tarihini içerisinde bulunulan dil oyununa göreli bir kurgu olarak gören pragmatik anlayışı, Hegel’in özellikle Görüngübilim’in Önsöz’ünde erek, edimselleşme, zorunluluk kavramları bağlamında ele aldığı felsefe tarihi anlayışı ile karşılaştırılacaktır.

Anahtar Sözcükler:Felsefe Tarihi, Olumsallık, Dil Oyunu, Zorunluluk, Hegel, Rorty

(Two Approaches to History of Philosophy in the Context of Contingency and Necessity : Richard Rorty, G. W. F. Hegel)

ABSTRACT

This study aims to compare the Rorty’s pragmatic approach which regards history of philosophy as a fiction relative to the language-game that it takes place in with Hegel’s approach to the history of philosophy in the context of concepts like purpose, actuality and necessity in The Phenomenology’s Preface.

Keywords:History of Philosophy, Contingency, Language Game, Necessity, Hegel, Rorty.