Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

HANNAH ARENDT’İN EICHMANN DAVASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

ÖZET

Hannah Arendt yirminci yüzyılın önemli politik düşünürlerinden birisidir. Adolf Eichmann davası Hannah Arendt’in siyaset felsefesinin temel sorunlarını isleyen bir konudur. Arendt’in bu davayı incelediği kitabinin alt başlığı “kötülüğün Sıradanlığı”dır. Bu ifade fikirsizliğin yol açtığı zararlı sonuçları dile getirmektedir. Eichmann kendisine verilen emirlere yalnızca itaat etmiş kararlarının sonuçlarını ölçüp biçmemiştir. Arendt bu davayla adalet, özgürlük ve yerinde-doğru karar verme arasındaki ilişkilere felsefi açıdan yaklaşmaktadır.

Anahtar Sözcükler:Hannah Arendt, siyaset felsefesi, Eichmann davası, adalet, özgürlük, doğru karar verme.

(Réflexion d’Hannah Arendt concernant le procès d’Adolf Eichmann)

RÉSUMÉE

Hannah Arendt est un des penseurs politiques important du vingtième siècle. Pour Hannah Arendt le procès d’Adolf Eichmann est un examen des problèmes fondamentaux du point de vue de la philosophie politique. Le sous chapitre du livre dans lequel Arendt analyse ce procès s’intitule « la banalité du mal ». Cette expression exprime les résultats préjudiciables du l’absence de la pensée. Eichmann a seulement exécuté les ordres qui lui ont été donnés et n’a pas peser leurs conséquences. Arendt avec ce procès, a une approche philosophique sur les relations entre la justice, la liberté et la prise de décision adéquate et juste.

Mots clés :Hannah Arendt, philosophie de la politique, procès d’Eichmann, justice, liberté, décision adéquate et juste.