Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

SCHOPENHAUER’DE ALGI/GÖRÜ BİLGİSİNİN SOYUT BİLGİ İLE İLİŞKİSİ

ÖZET

Bu makalede, Schopenhauer’in soyut bilgi ile algı/görü bilgisi arasında yaptığı ayrım incelenmiştir. Bu bilgiler, yaşam, hakikat ve kavramsal bilgi açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca filozofun hangi tür bilgiye daha çok önem verdiği ve bunun felsefesinde taşıdığı önem de saptanmaya çalışılmıştır. Makalede sonuç olarak, Schopenhauer’in bu ayrımının onun felsefi dünya görüşünün temelini oluşturduğu savlanmıştır.

Anahtar Sözcükler:Schopenhauer, soyut bilgi, algı bilgisi, yaşam, hakikat, kavramsal bilgi.

(The Relation of Intuitive Knowledge with Abstract Knowledge in Schopenhauer)

ABSTRACT

In this article, it is considered that Schopenhauer made the distinction between abstract knowledge and intuitive knowledge. They are evaluated in respect of the knowledges of life, truth and concept. In addition, it is tried to fix that to which knowledge the philosopher gives the more attention and what is the significance of it in his philosophy. In the article, as a result, it is argued that the distinction between abstract and intuitive knowledge constitutes the baseline of his philosophical world sight.

Keywords:Schopenhauer, abstract knowledge, intuitive knowledge, life, truth, conceptual knowledge.