Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

HERMENEUTİK TEMELLİ TİN – DOĞA AYRIMI İLE HEGEL’İN ‘GERÇEK BÜTÜNDÜR’ YAKLAŞIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZET

Hermeneutik, metinleri yorumlama yöntemi ya da bilmeyi anlama üzerine kuran bir bilme yöntemi ya da genel olarak bir anlama kuramı olarak görülebilir. Diğer taraftan, özellikle Schleiermacher ve Dilthey’ın düşüncelerinde hermeneutik, felsefenin kendisine yöntem arayışına bir yanıt olarak görülmüştür. Bununla birlikte çağdaş felsefede, hermeneutik epistemolojinin yerini alan ve epistemolojinin problemlerini ortadan kaldırarak çözen bir alternatif olarak öne sürülmüştür. Eğer hermeneutik epistemolojik problemlerin çözümü ise, bu çözümün ontolojik temelleri nedir? Bu çalışmada, hermeneutik geleneğin dayandığı ontoloji bağlamında, özellikle Vico ve Dilthey’ın düşüncelerinin Hegel’in “Gerçek bütündür” savı temelinde eleştirel bir incelemeye tâbi tutulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler:Hermeneutik, Hegel, Vico, Dilthey, Gerçek bütündür.

(The Comparison of Hermeneutic-Based Distinction of Spirit – Nature and Hegel’s Approach of The Truth is the Whole)

ABSTRACT

Hermeneutic might be seen as a method of interpretation of texts or a method of knowledge which is build on the notion of understanding or a general teory of understanding. On the other hand, specially in Schleiermacher and Dilthey’s philosophy, hermeneutic was seen as an answer to philosophy’s quest of method for itself. By the time, hermeneutic is turned to an alternative for epistemology and the solution of its problems by cancelling them in contemporary philosophy. If hermeneutic is a solution for epistemological problems, what is its ontological basis? This study aims to make a critical investigation of the tradition of hermeneutic, specially Vico’s and Dilthey’s thought, in the context of its ontology by Hegel’s dictum that the truth is the whole.

Keywords:Hermeneutic, Hegel, Vico, Dilthey, The Truth is the Whole.